webinar register page

Webbinarium om självskadebeteende - 17 november
Föreningen SHEDO arrangerar ett webbinarium om självskadebeteende som riktar sig till professionella som i sin yrkesroll möter personer med självskadebeteende. Under webbinariet ges tips på konkreta verktyg som tagits fram genom SHEDO som kan implementeras på den egna arbetsplatsen, samt inspirerande föreläsningar ur såväl brukarperspektiv som forskningsperspektiv.

Program:

13:00 Inledning
Medverkande: Conny Allaskog och Jessica Andersson, Föreningen SHEDO

13:05 Att ta sig ur ett självskadebeteende
Malin Emanuelsdotter berättar om hennes erfarenhet av ett tidigare självskadebeteende och hennes vägar vidare.
Medverkande: Malin Emanuelsdotter, föreläsare från föreningen SHEDO

14:00 Om föreningen SHEDO och informationsprojektet Ego Nova – verktyg för att arbeta med självskadebeteende
Om föreningen SHEDO samt informationsprojektet Ego Nova och de verktyg som tagits fram ur ett brukar- och anhörigperspektiv som kan implementeras på arbetsplatser som möter målgruppen.
Medverkande: Conny Allaskog, Projektledare, föreningen SHEDO

14:20 Paus

14:30 Om Brukarstyrda inläggningar
Vad är Brukarstyrda inläggningar? Hur kan Brukarstyrda inläggningar göra skillnad för personer med självskadebeteende?
Medverkande: Sofie Westling, överläkare och forskare inom Vuxenpsykiatrin i Lund

15:00 Sex som självskadebeteende
Vad är sex som självskadebeteeende? Hur vanligt är det och hur kan man förstå fenomenet?
Medverkande: Cecilia Fredlund, ST-läkare och forskare, Psykiatriska kliniken, Linköping US

15:30-15:50 Avslutande frågestund med dagens medverkande

Webbinariet är kostnadsfritt.
Läs mer om föreningen SHEDO på www.shedo.se

Nov 17, 2020 01:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register