webinar register page

Webinar banner
Lanseringskonferens av Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt
Sedan 2016 har arbetet med Återhämtningsguiden pågått. Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning. Den som i sin yrkesroll möter målgruppen kan använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet. Materialen är skrivna av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en framtagningsprocess bestående av egenerfarna, anhöriga, professionella, forskare med flera.

Den 24 september 2020 lanseras den tredje guiden; Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt. Materialet riktar sig till den som är anhörig till någon som mår dåligt.

Varmt välkommen på detta webinarium som är den officiella lanseringskonferensen av materialet. Målgruppen för webinariet är beslutsfattare, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har ett intresse av psykisk hälsa och återhämtning.

Program:

13:00-13:15 Inledningstal
Av Ulrika Heindorff, riksdagsledamot och ordinarie ledamot i Socialutskottet.

13:15-14:00 Att balansera på en knivsegg
Katarina Skalare berättar om sina erfarenheter av att ha varit anhörig. Vad har varit svårt? Vad har varit hjälpsamt?

14:00-14:20 Att arbeta med anhöriga
Sofia Spetz berättar om sin roll som anhörigkonsulent och sina erfarenheter av mötet med anhöriga.

14:20-14:30 Paus

14:30-15:00 Varför är anhöriga betydelsefulla?
Mats Ewertzon, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), belyser frågan ur ett forskningsperspektiv.

15:00-15:30 Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt
Författarna Conny Allaskog och Jessica Andersson, samt projektets samordnare Linda Nordström, berättar mer om framtagningen av materialet och hur det kan användas som ett verktyg i arbetet med anhöriga.

15:30 Avslutning
Frågestund och avslutning.

Läs mer om Återhämtningsguiden på www.aterhamtningsguiden.se.
Återhämtningsguiden finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Sep 24, 2020 01:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Återhämtningsguiden.